Er dit fjernvarmeanlæg tæt? Du kan selv tjekke det

Fjernvarmevandet strømmer konstant mellem fjernvarmeværket og de enkelte forbrugere – gennem ledningsnettet og stikledningerne.

Vi har et samlet ledningsnet på 203 km, der består af transmissionsledning, hovedledning og stikledning, både frem og returledning. Derudover kommer rørene inde i de forskellige ejendomme, der går igennem enten gulvvarme eller radiatorer.

 

Ikke alt er tæt – vi holder hele tiden øje med, hvor stort et vandtab, der er i systemet. Ved større vandtab, der ikke umiddelbart kan lokaliseres, vil vi benytte termografi for at finde eventuelle utætheder.

Vi oplever ofte at utætheder findes i husene, så derfor er det en god ide, med mellemrum at kontrollere om jeres anlæg er tæt.

Vi har installeret fjernaflæste målere med lækageovervågning og holder på den måde øje med evt. lækager Opdager vi en lækage, vil vi henvende os til forbrugeren. Det er derfor vigtigt, at vi har kontaktoplysninger på jer. I kan opdatere jeres oplysninger på eForsyning, under mine oplysninger.

 

Du kan som forbrugere selv tjekke om dit anlæg er tæt. Du kan tjekke om dine rør eller vandvarmer er utæt på følgende måde:

Læs mere her om utætte rør

Læs mere her om utæt vandvarmer

//