Nye leveringsbestemmelser i Hammel Fjernvarmes pr. 1. juni 2023

Hammel Fjernvarme har opdateret / samlet bestemmelserne for fjernvarme.

Indtil nu har vi haft Dansk Fjernvarmes almindelige bestemmelser og tekniske bestemmelser.

Vi har nu samlet bestemmelserne i et nyt dokument, der hedder Leveringsbestemmelser. Derudover har vi lavet en installationsvejledning, hvor det tekniske uddybes mere, f.eks. til brug for VVS-installatører.

Vi har dermed forsøgt, at fjerne gentagelser samt samle de aftalemæssige bestemmelser mellem Hammel Fjernvarme og vores kunder i ét dokument, sikre et mere præcist og nutidigt sprog samt opdatere de tekniske krav.

Installationsvejledningen kan betragtes som et bilag til leveringsbestemmelserne, den beskriver alene de tekniske krav og anbefalinger til kundens tilslutningsarrangement mm. Den henvender sig derfor primært til kundens VVS-installatør, men er selvfølgelig stadig en del af aftaleforholdet, som kunden skal overholde.

For vores kunder træder de nye leveringsbestemmelser i kraft 1. juni 2023.

De nye leveringsbestemmelser har fået:

  • En ny og meget forbedret indholdsfortegnelse
  • opdateret med krav til afkøling. Kravet for afkøling blev for flere år siden sænket fra minimum 30 grader til 25 grader. I de nye bestemmelser står der 25 grader.
  • De nye leveringsbestemmelserne følger Dansk Fjernvarmes vejledning.
  • Bedre og mere uddybende præcisering af Hammel Fjernvarme og kundens forpligtelser
  • Teksten er mere forståelig og uddybende
  • En mere uddybende installationsvejledning, til brug for især nye kunder

 

I finder de nye leveringsbestemmelser her (gældende pr. 1. juni 2023) og den nye installationsvejledning her

I finder de gamle almindelige bestemmelser her og de gamle tekniske bestemmelser her

 

De nye leveringsbestemmelser er godkendt af Hammel Fjernvarmes bestyrelse d. 19/4-2023 og anmeldt på virk.dk.