Direktør

Bjørn Stender

                             

Ledningsnet

Ledningsmester Flemming Brynildsen

                                            

Michael Hermansen

.

Administration

Bogholder Carina Sebald

                                          

Kontorassistent Tina Trandum

Drift

Driftsmester Carsten Vestergaard

                                                                 

Operatør Finn Bøgelund

                                      

Operatør Søren Mikkelsen

                                        

Operatør Ole Winther
Rene M Nielsen
Operatør Thomas Sørensen
Operatør Henning Nielsen
Operatør Jimmie Schartau
Elektriker Jens Poulsen
Reparatør Knud Arne Jensen
Driftsassistent Rasmus Kaa