Direktør 

Direktør Bjørn Stender

Ledningsnet

Leder distributionsnet - Kenni Elmkvist

Driftsafdeling

Leder Driftsafdelingen Carsten Vestergaard

Administration

Bogholder Carina Sebald
Driftsassistent Rasmus Kaa
VVS / tekniker Daniel Pedersen
Elektriker Jens Poulsen
Kontorassistent Tina Trandum
Operatør Finn Jakobsen
Operatør Thomas Askov
Operatør Søren Mikkelsen
Operatør Henning Nielsen
Operatør Morten Kirk
Operatør Adrian Kasler
Driftsassistent Knud Arne Jensen
Maskinmester Tom Strarup