Direktør

Bjørn Stender

                             

Administration

Bogholder Carina Sebald

.

Kontorassistent Tina Trandum

Ledningsnet

Ledningsmester Flemming Brynildsen

                                            

Smed Flemming Hald

                                          

Smed Michael Hermansen

Drift

Driftsmester René Mackenhausen

                                                                 

Operatør Finn Bøgelund

                                      

Operatør Søren Mikkelsen

                                        

Operatør Ole Winther
Operatør Thomas Sørensen
Operatør Henning Nielsen
Operatør Jimmie Schartau
Elektriker Jens Poulsen
Reparatør Knud Arne Jensen
Driftsassistent Rasmus Kaa