Direktør

Direktør Bjørn Stender

Ledningsnet

Ledningsmester Flemming Brynildsen

Driftsafdeling

Driftsmester Carsten Vestergaard

Administration

Bogholder Carina Sebald
Driftsassistent Rasmus Kaa
VVS / Tekniker Daniel Pedersen
Elektriker Jens Poulsen
Kontorassistent Tina Trandum
Operatør Henning Nielsen
Operatør Finn Bøgelund
Operatør Søren Mikkelsen
Operatør Thomas Sørensen
Maskinmester Tom Strarup
Operatør Morten Kirk
Operatør Adrian Kasler
Driftsassistent Knud Arne Jensen