Direktør

Direktør Bjørn Stender

                             

Ledningsnet

Ledningsmester Flemming Brynildsen

                                            

Smed Michael Hermansen

.

Administration

Bogholder Carina Sebald

                                          

Kontorassistent Tina Trandum

Drift

Driftsmester Carsten Vestergaard

                                                                 

Operatør Finn Bøgelund

                                      

Operatør Søren Mikkelsen

                                        

Operatør Thomas Sørensen
Operatør Henning Nielsen
Operatør Thomas Sørensen
Operatør Morten Kirk
Maskinmester Tom Strarup
Elektriker Jens Poulsen
Driftsassistent Rasmus Kaa
Driftsassistent Knud Arne Jensen