Røggas Filter og opsamling af flyvaske 

Trappen op til Røggas filter

Røggasrensning

Design og anlægskoncept

Forbrændingsanlægget brænder ca. 34.000 tons affald pr. år og røggasrensningsanlægget er designet til at overholde emissionsgrænseværdierne i EU og Rådets Direktiv af 4.december 2002. Røggasrensningsanlægget er udført efter et koncept kaldet et NID system, for hvilke der findes et antal patenter. NID systemet er et højeffektivt system af typen Flash Dry Absorption og er udviklet af ALSTOM ud fra mere end tyve års erfaringer med tørre – og semitørre systemer. NID systemet er udviklet til drift med høj effektivitet og lave forbrugstal ved stor rådighedsfaktor.

· NID mixer/befugter
· NID reaktor
· NID posefilter
· Processtyring

Anlæggets drift

En væsentlig del af NID processen sker i den patenterede NID mixer. Det recirkulerende restprodukt og frisk kalk befugtes i mixeren, så det har et vandindhold på ca. 2%. Det befugtede materiale, der fortsat opfører sig som et frit svævende pulver, ledes til NID reaktoren sammen med aktivt kul. Den varme rågas køles af det befugtede materiale i reaktoren til optimal temperatur for processen. Kalken reagerer med de sure komponenter i røggassen, og samtidig fordamper vandet fra det befugtede støv. Aktivt kul fjerner dioxiner og kviksølv. Processen styres efter den relative fugtighed i røggassen, som optimeres ved at regulere på vandmængden. Fra NID reaktoren ledes den behandlede røggas til NID posefilteret. Partiklerne i røggassen samler sig og danner en filterkage på filterposerne. Røggassen passerer gennem denne filterkage, så absorptionen forstærkes, og de mikrone partikler filtreres fra. Tykkelsen på filterkagen styres med filterrensningen.

Følgende parametre styres for optimal drift:
· Recirkulationsmængde
· Frisk kalktilsætning
· Filterrensning
· Relativ fugtighed

Aktivt kul vil med sit store overfladeareal effektivt fjerne dioxiner og kviksølv fra røggassen. Kalk vil effektivt fjerne de sure gasser fra røggassen. Den rensede røggas ledes via sugetræksventilator og røggaskondenseringsanlæg  til skorstenen.