Miljøforhold

Listepunkt:

Hammel Fjernvarme A.m.b.a., Irlandsvej 6, 8450 Hammel er en listevirksomhed omfattet af listepunktet bilag 1 punkt 5.2a “Affaldsforbrændingsanlæg. Bekendtgørelse af 7. januar 2013.

Miljøgodkendelser:

1. Revurdering af miljøgodkendelse af 19. december 2005. Omfattende affaldskedler og oliekedler.

2. Tillæg til miljøgodkendelse af 1. juni 2006 vedrører NOx-grænser for oliekedlerne.

3. Tillæg til miljøgodkendelse af 16. august 2006. Omfattende tank til kondensat.

4. Hammel har den 18. december 2009 fremsendt ansøgning om op til 20 % støttefyring med biomasse. Miljøcenter Århus har i brev af 21. december 2009 meddelt at anvendelse af biomasse er vurderet ikke godkendelsespligtigt.

5. Hammel Fjernvarme har den 29. august 2013 søgt om miljøgodkendelse til en ny flisovn.

6. Tillæg til miljøgodkendelse kedel (12 MW) til forbrænding af naturgas samt etablering af 30 m høj skorsten.

7. Revurdering af miljøgodkendelse 2017

 

Miljøgodkendelserne omfatter Hammel Fjernvarme A.m.b.a.'s aktiviteter på Irlandsvej 6, 8450 Hammel bestående af et affaldsforbrændingsanlæg med oplag af restprodukter, flisovn, 3 oliekedler og en gaskedel.

Tilladelser givet af Favrskov Kommune:

  1. Tilladelse til tilslutning af spildevand fra Hammel Fjernvarme, meddelt 20. maj 2009. Hammel fjernvarme har fået tilladelse til at udlede op til 8000 m³ kondensat fra det kondenserende anlæg.

 

  1. Tilladelse til tilslutning af spildevand fra Hammel Fjernvarme, meddelt 3 september 2014. Hammel fjernvarme har fået tilladelse til at udlede op til 14000 m³ kondensat fra det kondenserende anlæg.
//