Vedtægter og bestemmelser

Denne vejledning er udformet således, at den indeholder det egentlige aftalegrundlag mellem forbrugeren og Hammel Fjernvarme A.m.b.a.

Vejledningen suppleres med tekniske bestemmelser for fjernvarmele­vering.

Leveringsforholdet mellem Hammel Fjernvarme og forbrugerne er under­kastet de til enhver tid  gældende  love,  bekendtgørelser, anvisninger m.v., herunder bl.a. afgørelser af Gas‑ og Varmepri­sud­valget.

 

DOWNLOAD
Almindelige bestemmelser.pdf
DOWNLOAD
Bilag til tekniske bestemmelser.pdf
DOWNLOAD
Tekniske bestemmelser.pdf
DOWNLOAD
Forretningsorden.pdf
DOWNLOAD
vedtægter.pdf