Vedtægter og bestemmelser

Denne vejledning er udformet således, at den indeholder det egentlige aftalegrundlag mellem forbrugeren og Hammel Fjernvarme A.m.b.a.

Vejledningen suppleres med tekniske bestemmelser for fjernvarmele­vering.

Leveringsforholdet mellem Hammel Fjernvarme og forbrugerne er under­kastet de til enhver tid  gældende  love,  bekendtgørelser, anvisninger m.v., herunder bl.a. afgørelser af Gas‑ og Varmepri­sud­valget.

 

Tekniske bestemmelser

Harevænget, Hjortebakken, Grævlingevej, Harebakken, Rådyrvej, Kornmarken, Sydmarken (Lading), Anbæk, Svenstrup, Voldby og Farre. 

Vi gør særligt opmærksom på, at der i ovennævnte områder skal anvendes varmtvandsbeholder eller veksler med boosterpumpe. Anvendes boosterpumpe skal denne have indbygget stop switch mod tørløb.

Såfremt der vælges veksler, kan Hammel Fjernvarme ikke garantere, at der kan opnås det optimale tryk og temperatur.

I forsyningsområde Gjern skal der altid anvendes varmtvandsbeholder.

 

Vejrkompenserende anlæg Fårvang og Gjern:Hammel Fjernvarme har d. 4/1-2018 modtaget generel dispensation fra bygningsreglement 2015, kap. 8.2, til at der i Hammel Fjernvarmes forsyningsområde beliggende i Silkeborg Kommune (Gjern og Fårvang) ikke skal installeres vejrkompenserende anlæg ved renovering og nye installationer, hos forbrugeren.

DOWNLOAD
Almindelige bestemmelser.pdf
DOWNLOAD
Bilag til tekniske bestemmelser.pdf
DOWNLOAD
Tekniske bestemmelser.pdf
DOWNLOAD
Forretningsorden.pdf
DOWNLOAD
vedtægter.pdf