Tilmelding som ny Forbruger / Ny installation 

Hvis du ønsker at blive tilsluttet som ny forbruger ved Hammel Fjernvarme, bedes du kontakte os, og vi vil udarbejde et overslag på, hvad det vil koste for tilslutning af din ejendom til fjernvarme.

Du bedes efterfølgende returnere blanket til højre herfor (ved klik på boks) i dateret og underskreven stand til os :

Hammel Fjernvarme, Irlandsvej 6, 8450 Hammel

eller pr. mail til hf@hammelfjernvarme.dk

Gravearbejdet kan først påbegyndes når vi har modtaget din tilmelding.

Hvis I har spørgsmål vedrørende ny tilslutning, er I altid meget velkomne til at kontakte os.

Ændring af tilmeldt opvarmet areal:

Laver du ændring i det nuværende tilmeldte opvarmede areal, SKAL dette altid meddeles til Hammel Fjernvarme, inden i brugtagning.

Meddelelse herom sendes til hf@hammelfjernvarme.dk, med oplysning om forbrugeradresse og det nye opvarmede areal samt pr. hvilken dato arealet tages i brug.

Det nuværende tilmeldte areal, fremgår af din årsopgørelse samt budget.

Husk at kommunen tillige skal have besked herom, idet din BBR-ejermeddelelse skal opdateres.