Tilmelding som ny Forbruger / Ny installation 

Såfremt du ønsker at blive tilsluttet som ny forbruger ved Hammel Fjernvarme, bedes nedenstående blanket udfyldt og indsendt til :

Hammel Fjernvarme, Irlandsvej 6, 8450 Hammel

eller pr. mail til hf@hammelfjernvarme.dk

Ændring af tilmeldt opvarmet areal:

Laver du ændring i det nuværende tilmeldte opvarmede areal, SKAL dette altid meddeles til Hammel Fjernvarme, inden i brugtagning.

Meddelelse herom sendes til hf@hammelfjernvarme.dk, med oplysning om forbrugeradresse og det nye opvarmede areal samt pr. hvilken dato arealet tages i brug.

Det nuværende tilmeldte areal, fremgår af din årsopgørelse samt budget.

Husk at kommunen tillige skal have besked herom, idet din BBR-ejermeddelelse skal opdateres.