Hvad kan du selv gøre?

Din fremløbstemperatur ligger normalt på omkring 58-62 grader, når du har forbrug.

Hvis din returtemperatur er for høj, er der flere forskellige ting, som du selv kan tjekke, alternativt skal du måske have en VVS-er til at hjælpe dig.

Teknikskab

Her kommer dine fjernvarmerør ind. Der er et fremløb og et returløb. Din fjernvarmemåler sidder på et af rørene. Hvis du mærker på disse 2 rør, skal du meget gerne kunne mærke forskel på dem. Fremløbsrøret er varmest og returrøret er koldest.

Radiatorer

Du kan tjekke, at dine termostater er indstillet korrekt, og at føleren ikke er tildækket med f.eks. viskestykke. Altid ens indstilling af flere radiatorer i samme rum. Der skal altid være luft i top og bund af radiatoren. På de fleste radiatorer kommer fjernvarmen ind i rør øverst og sendes ud gennem rør forneden modsatte side. Tjek at returrøret er koldt.

Hvis radiatoren ikke virker som den skal, kan det skyldes at ventilen har sat sig fast. Start med at dreje termostaten helt op og helt ned et par gange og indstil den igen som den stod før igen. Hvis ikke det hjælper, kan termostaten tages af og ventilen motioneres ved at trykke på den et par gange.

Der kan også være luft i radiatoren. Her løsnes udluftningsskruen lidt, hold klud under indtil der drypper lidt vand og, luk den igen. Udluftningsskruen sidder i top/enden af radiatoren modsat side hvor fremløbsrøret er.

 

HUSK, at hvis du er i tvivl om hvordan du skal betjene dit anlæg, er det altid en god ide at tage kontakt til din VVS'er.