Mission, vision og værdier

Missionen – hvem er vi og hvilken opgave skal vi løse:

Etablering og optimering af produktions- og distributionsanlæg med det formål at producere og
distribuere billig og miljømæssig forsvarlig varme til vores kunder.

Vision - hvor skal vi hen:
Hammel Fjernvarme vil udvikle sin position som en af landets mest attraktive varmeleverandører
målt på økonomi, service og miljø

Værdier, det der betyder noget for os:

Kunden er i centrum

Vi er imødekommende og yder god service og information til vores kunder. Vi giver vores kunder sikkerhed både for varmeforsyning og en konkurrencedygtig varmepris.

Vi viser handlekraft

Vi har i høj grad mod og vilje til at afprøve muligheder

Vi skaber resultater

Vi effektiviserer driften og udbygger forsyningsområdet i den takt det er fornuftigt - vi ønsker ikke blot at blive større. Vi arbejder med de muligheder, som er økonomisk fordelagtige for forbrugerne

Vi respekter miljøet

Overholdelse af miljø kravene har første prioritet ved produktion af fjernvarme. Produktionen kommer i anden række.

Vi skaber sammen en god arbejdsplads

Vi respekterer og motiverer hinanden således at åbenhed og samarbejde bliver omdrejningspunktet. Vi tilstræber at være en attraktiv arbejdsplads og ønsker derigennem at tiltrække god arbejdskraft.