Indkaldelse generalforsamling

21. juli 2021

D. 12. August 2021 kl. 19 , Kulturhus In-Side - Dalvej 1, Hammel

 

Indkaldelse til Generalforsamling– Hammel Fjernvarme A.m.b.a.

Herved indvarsles til ordinær generalforsamling, som afholdes torsdag den 12. August 2021 kl. 19.00 i Kulturhuset In-Side, Dalvej 1, 8450 Hammel.

Af hensyn til serveringen beder vi venligst vores forbrugere om at tilmelde sig til generalforsamlingen pr. mail hf@hammelfjernvarme.dk eller tlf. 8696 9766 (hverdage ml. kl. 8.30-13.30).

Alle deltagende skal fremvise gyldigt coronapas.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
  5. Investeringsplan for de kommende år
  6. Indkomne forslag fra andelshavere.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Stig Andersen. Modtager ikke genvalg
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg: Christian Fredberg og Peder Helbo.
  9. Valg af revisorer. På valg er Kvist & Jensen Statsautoriseret revisions partner selskab
  10. Eventuelt

Forslag fra andelshavere skal afleveres skriftligt til værkets kontor senest fredag den 30. juli 2021 kl. 13.00.

Revideret årsregnskab samt eventuelle indkomne forslag er fremlagt på selskabets kontor, Irlandsvej 6, Hammel og på www.hammelfjernvarme.dk (her) samt Hammel Bibliotek, fra den 4. August 2021.

BESTYRELSEN