Fjernvarmepris

21. februar 2019

Hammel Fjernvarme fastholder prisen på fjernvarme, selvom vi mister ca. 1,5 mio. kr./år i grundbeløb på vores gasmotorer.

Stigende indtægt på afbrænding af affald, effektivisering og afkast af de store investeringer vi har gennemført de sidste 10 år, gør

at vi kan fastholde prisen. De øgede indtægter kompenserer også for pris stigninger på flis på ca. 650.000 kr./år.