Hammel Fjernvarme lukker ikke

21. december 2020

Kære forbruger ved Hammel Fjernvarme

Hammel Fjernvarme lukker ikke

Som du måske har set i medierne de sidste dage, har KL (Kommunernes Landsforening) opstillet en såkaldt ”dødsliste” med de forbrændingsanlæg, de foreslår, der skal lukke. Men bare rolig Hammel Fjernvarme lukker ikke. Der vil altid være varmt vand og varme i radiatorerne.

Et flertal i folketinget har besluttet at reducere den danske forbrændingskapacitet med 30 % inden 2030.

KL fik opgaven med at komme med et oplæg, som nu skal undersøges nærmere.

KL har lavet en foreløbig ”dødsliste” ud fra de mindst effektive anlæg og dem, der er miljømæssigt dårligst. Hammel Fjernvarme er ikke med i denne gruppe.

Hammel Fjernvarme etablerede allerede røggaskondensering, hvor energien i affaldet udnyttes bedre tilbage i 2006 mindst 10 år før mange andre anlæg.

I 2016 etablerede Hammel Fjernvarme en varmepumpe, der tager det sidste varme ud af røggassen. Det er der mange kommunalt ejede anlæg, der fortsat ikke har. Hammel Fjernvarme udnytter således mere energi i affaldet end de fleste andre forbrændingsanlæg.

Miljømæssigt overholder Hammel Fjernvarme kravene til røggasrensning på bedste vis.

Den skjulte dagsorden for ”dødslisten” er måske i virkeligheden, hvilke anlæg der er billigst at lukke?

Da Hammel Fjernvarme kun har en lille gæld i affaldsforbrændingsanlægget, kan det være nærliggende at tro, at omkostningerne til at lukke affaldsovnen på Hammel Fjernvarme er lille.

Selvom vores affaldsovn er fra 2002 er den nyrenoveret og fuld funktionsdygtig i mange år også efter 2030. Vores anlæg vil derfor fortsat have stor værdi for forbrugerne ved Hammel Fjernvarme.

Det er også uklart, om regeringen i det hele taget har ret til at lukke et privat forbrændingsanlæg.

Derfor har Hammel Fjernvarme sammen med de øvrige private forbrændingsanlæg hyret advokatfirmaet Horten til at forsvare vores sag. Hvis det kommer så vidt, at det lykkes regeringen at lukke de private forbrændingsanlæg, er vi selvfølgelig klar til at kæmpe for størst mulig erstatning som kompensation og til ombygning af ovnen til andre brændsler.

Vi følger selvfølgelig udviklingen og informerer dig på hjemmesiden, når der er nyt.

 

Niels Haugaard

Direktør