Generalforsamling Forsyningsområde Gjern

8. april 2019

Du indbydes til møde i forsyningsområde Gjern mandag den 29. April 2019 kl. 17 på værket, Bjerrehave 7, Gjern. 

  1. Der skal tages stilling til om Gjern fortsat ønsker at have et direkte valgt bestyrelsesmedlem eller overgå til almindelig stemmeret/valg via generalforsamlingen, som de andre andelshavere i Hammel Fjernvarme. 
  1. Hvis der fortsat ønskes direkte valgt bestyrelsesmedlem, skal et medlem vælges på mødet.
  1. Eventuelt.

 Venlig hilsen

Hammel Fjernvarme