Generalforsamling 2021 - Ny dato

20. april 2021

20.04.2021

Udskydelse af generalforsamlingen

Hammel Fjernvarme A.m.b.a. har på baggrund af corona-situationen og myndighedernes anbefaling valgt at udskyde den generalforsamling, som der ifølge vedtægterne skulle være afholdt senest den 30. juni 2021.

Generalforsamlingen vil i stedet blive afholdt Torsdag d. 12. august 2021, dog betinget af at myndighederne igen giver tilladelse til, at større forsamlinger kan samles uden det medfører en smitterisiko.

Generalforsamlingen vil blive indkaldt med det varsel, som fremgår af vores vedtægter.

Udskydelse af generalforsamlingen får følgende konsekvenser:

  • Bestyrelsen forsætter indtil generalforsamlingen er afholdt, og der vil på denne bliver valgt en ny bestyrelse.
  • Bestyrelsen sikrer, at alle myndighedskrav fortsat overholdes – herunder indberetning til skat, krav vedr. udarbejdelse af regnskab m.m. overholdes.

Bestyrelsen og ledelsen af selskabet sikrer, at der fortsat kan leveres varme og varmt vand til vores kunder.

Selskabets bestyrelse og ledelse underrettes løbende af vores brancheorganisation Dansk Fjernvarme, der dagligt er i kontakt med de relevante myndigheder.

Du kan finde flere informationer og holde dig opdateret på vores hjemmeside hammelfjernvarme.dk.

På hjemmesiden informerer vi løbende vores kunder vedr. corona-situationen.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på tlf.nr. 8696 9766 eller pr. mail hf@hammelfjernvarme.dk

Med venlig hilsen

Hammel Fjernvarme A.m.b.a.