Aflæsningspriser for brændbart affald pr. 1. Januar 2020

Gældende aflæsningspriser pr. 1. januar 2020 findes her