Aflæsningspriser for brændbart affald pr. 1. Januar 2019

Gældende aflæsningspriser pr. 1. januar 2019 findes her