Aflæsningspriser for brændbart affald pr. 1. Januar 2020

Gældende aflæsningspriser pr. 1.januar 2022 findes her